63 / 100
אבן העושר
אבן השפע והעושר

 

 

טיפים מהקבלה-איך להצליח בעסק,איך להתעשר

להחזרת אהבה כישוף אהבה תקראו בעיון.

סגולה להצלחה בעסק                                  

. 1)     לקחת רצועה של קלף כשר ודיו מהודר2)     
לרשום על הקלף,מכ"בי יקו"ק דרחיל עינה בישא דישראל
 את הכתב יש לרשום רק באותיות דפוס  3)     לגלגל את הקלף ולהחביא במקום מוסתר בעסק

לחש להביא כסף
לעמוד ליד דלת העסק ולומר בקול 
כשם שזו הדלת פתוחה לרווחה כך יפתח מזלי ויפלו לידי כל אוייבי  ושונאי  

לענוד על הצוואר את אבן הקריסובריל אבן שמושכת כסף ומביאה לידי עושר                         

               

 סגולה נפלאה לפרנסה המובאת בספר "סגולות ישראל", בכל יום בבוקר ובערב לומר עשר פעמים את הפסוק "מאשר שמנה לחמו" (בראשית, מט', כ').

אבן הקריסובריל אבן העושר והשפע

שמירה חזקה

בבריאות

לדעת האר"י הקדוש,

אמירת פיטום הקטורת מועילה ביותר במוצאי שבת,

והוא סימן הצלחה והרווחה וסימן עושר (סדר היום). טוב

לומר פיטום הקטורת כשבאים הביתה במוצאי שבת שהוא מבטל השפעת החיצוניים (סדור קול יעקב לרבי יעקב קופל)

עין החתול אבן העושר

עין החתול מעוטר כסף טהור

טיפים מהקבלה

להחזרת אהבה כישוף אהבה תקראו בעיון.

סגולה להצלחה בעסק                                  

. 1)     לקחת רצועה של קלף כשר ודיו מהודר2)     
לרשום על הקלף,מכ"בי יקו"ק דרחיל עינה בישא דישראל
 את הכתב יש לרשום רק באותיות דפוס  3)     לגלגל את הקלף ולהחביא במקום מוסתר בעסק

לחש להביא כסף
לעמוד ליד דלת העסק ולומר בקול 
כשם שזו הדלת פתוחה לרווחה כך יפתח מזלי ויפלו לידי כל אוייבי  ושונאי  

לענוד על הצוואר את אבן הקריסובריל אבן שמושכת כסף ומביאה לידי עושר                                         

 סגולה נפלאה לפרנסה המובאת בספר "סגולות ישראל", בכל יום בבוקר ובערב לומר עשר פעמים את הפסוק "מאשר שמנה לחמו" (בראשית, מט', כ').

אבן הקריסובריל אבן העושר והשפע

שמירה חזקה

בבריאות

לדעת האר"י הקדוש,

אמירת פיטום הקטורת מועילה ביותר במוצאי שבת,

והוא סימן הצלחה והרווחה וסימן עושר (סדר היום). טוב

לומר פיטום הקטורת כשבאים הביתה במוצאי שבת שהוא מבטל השפעת החיצוניים (סדור קול יעקב לרבי יעקב קופל)

63 / 100