הגעתם לאתר של לאה שירה גד

פתיחת תקשור
טיפים להחזרת אהבה
התאמת זוגיות
התאמת זוגיות

כישופים להחזרת אהבה

81 / 100

אהבה איך לקבל ? כל הטיפים מהקבלה.

מבצע תקשור העתיד,בדיקת אהבה ,יעוץ ועזרה רק 180 שקל.

 

התקשרו אלי התקשור דרך הטלפון במיידי העברת תשלום מראש

 

 

טיפים להחזרת אהבה

 

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ד'- שתקבץ האישה

 לתוך כוס קטון זיעת פניה בשעה שיושבת באבטיה חמה.

ותערב הזיעה ביין ותתן לבעלה לשתות, ויאהב אותה.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ה'- אם אין שלום בית ושונא

האיש את אישתו, סגולה לכתוב שמו ושמה בכתיבה תמה על

קלף חלק ועבה בשורה אחת, ותחת השורה הזאת יכתוב עוד

 שורה אחת כזה. "אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום".

ולהניח את הקלף בתוך משקה של הבעל, עד שימחה הכתב.

והבעל לא ידע כלל מזה. והאישה תתן לבעלה לשתות המשקה

הזה, ותעבור השנאה מליבו. ומומלץ לעשות זאת בערב שבת,

ביין שהוכן לקידוש ליל שבת.

כל הסגולות הנ"ל מהרב כדורי זצק"ל בדוקות ומנוסות .

1: סגולה להחזרת אהבה חזקה במיוחדהיא לקרוא מעל כוס משקה בכוונה :

אותותיא חסדיארון יפרפיארון טתיאנון אתריאמון אתן המלאכים תתנו בלב פ"בפ שיאהב אותי פ"בפ ויעשה חפצי ורצוני –

יש לתת לבן או בת הזוג לשתות מהמשקה. במידה ומצב הקשר בינכם טוב עדיין ואתם יכולים לתת במשקה אז הסגולה המהירה והחזקה ביותר היא קמע לשתיה , קמע שנכתב בזעפרן אשר מוחקים אותו במים ונותנים לבן או בת הזוג לשתות מהמים האלה – הכי חזק באחריות.

2: סגולה לאהבה בין בני הזוג, יקנה תפוח ומחט חדשה מהחנות לשם בני הזוג, ויצייר על התפוח עיגול במחט הנ"ל, ויכתוב בתוך העיגול "אדם וחוה", ויכתוב שם האיש תחת המילה "אדם", ושם האשה תחת המילה "חוה", ויברכו שניהם על התפוח ויאכלו, ותתרבה האהבה ביניהם.

3: סגולה להצליח בביתו החדש, ושיהיה שלום בבית, ושינצל מכל רע, להקפיד על ההלכה המחייבת להניח מול הפתח מקום שאינו מסויד בגודל אמה על אמה (48*48 ס"מ), זכר לחורבן בית המקדש.

4: כשיש מחלוקת בין הבעל והאשה ללא סיבה נראת לעיין , סגולה טובה ובדוקה לבדוק את הכתובה שלהם אם אין שם טעות, ואם תמצא טעות ילכו לחכם שיתקן הכתובה, וישרור השלום בביתם.

כשיש מריבה או מחלוקת בביתו של אדם, לא יאמרו בליל שבת את החרוז "צאתכם לשלום", ויעזור להם מאד

5: סגולה לשלום ביתשהאישה תתפלל בעת הדלקת הנרות בערב שבת על בעלה וילדיה שיצליחו ויזכו לאור תורה, ושיהיה שלום ואחווה בינה לבין בעלה, כיון שאותה שעה שערי שמים פתוחים לתפלה.

כשיש מריבה בין בני הזוג, עליהם לבדוק את כל המזוזות שבביתם, וכתב בספר המרדכי "מובטח אני שכל בית שיש בו מזוזה כהלכתה, אין שד ומזיק יכול לשלוט בו".

6: אם הבעל רואה מחלוקת קשהבביתו ללא סיבה ברורה, יאמר לסופר שיכתוב לו השמות האלו "מחל ולל" (היוצאים מהפסוק "משוך חסדיך ליודעיך וצדקתך לישרי לב") בכתב ספר תורה ובכשרות ויתלה עליו. והוא בדוק ומנוסה – רק שימו לב שהסופר מכוון בפסוק הנ"ל .

ייקח שער ויקשור נמחק ימין שלו ויעשה 33 קשרים ובכל פעם יאמר בכוונה נמחק

7: סגולה לשלום בית, לפנות את קורי העכביש שבבית בכל ערב שבת קודש (סגולה מהאר"י)

8: סגולה לשלום בית, להרחקת המריבות, ולהרבות אהבה בין בני זוג, שיתנהגו בצניעות, ויתרחקו מנגיעה באיש/אשה זרה וכדומה.

9: סגולה לעורר אהבה בין בני זוג ולגרום למציאת חן בעיני בן/בת הזוג, ייקחו כוס מים או משקה אחר, ויקראו עליו 7 פעמים את הפסוק "לֵךְ אֱמֹר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם אָהֳלֵיכֶם", ובכל פעם שאומר פסוק זה יכוין בשם הקדוש היוצא מראשי תיבות הפסוק הנ"ל שהוא "לֵאֱלָ שׁלָלְ". ואחר כך ישתו שניהם, ויועיל בעזרת ה'. (זו אחת החזקות)

10: סגולה לשלום בית, להרתיח 4 כוסות מים, ובשעה שהמים מבעבעים יאמר הבעל/תאמר האישה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותיי, כשם שמים אלו רותחים, כך תרתיח לב אשתי/בעלי לאהוב אותי". ואחרי שהמים יתקררו, ישפוך במקום שעובר בן/בת הזוג. ובשעה שידרוך על זה תכנס האהבה בלבו.

כל הסגולות הנ"ל מהרב כדורי זצק"ל בדוקות ומנוסות .

סגולות- מספר סגולות ישראל

אהבה בין איש לאשתו קח קערה חדשה או צלחת חדשה וכתוב עליה או שתתן לסופר סת"ם שיכתוב עליה מזמור "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" ולמחוק את הכתב ביין או במים שרופים (משקה אלכוהולי שאינו יין)

טיפ מס' 1

וישתו האיש והאישה ויאמרו את המזמור הנ"ל

(יש להיזהר ולהישמר ביותר שבסגולות כגון אלו של מחיקת שמות ומזמורי תהלים, שלא לכתוב אחד משבעה שמות שאינם נמחקים חלילה ואלו הם י-ה-ו-ה אדני, אל, אלוה, אלהים, צבאות, שדי, וי"א גם אהיה אשר אהיה

(רמב"ם יסודי התורה פרק ו' הלכה ב')

על אהבת פב"פ"

ואם קיבלתם איזה סגולה או קמיע לשריפה וראיתם בו אחד מהשמות הנ"ל יודע תדע שאותו אדם שנתן לך זה קמע הנו בור ועם הארץ רשע חוטא ומחטיא שעוון גדול הוא למחוק את שם הבורא )

טיפ מס' 2

והוא יותר בשביל שהאישה תאהב את האיש שים בתפוח אדום מדם האצבע הקטנה ותאכל האישה ותמלא חפצך

טיפ מס' 3

והוא בשביל שהאיש יאהב את האישה "גם תיקח האישה הזיעה שיוצאת ממנה במרחץ ותערב ביין ותשקה לבעלה

ויאהבה לעולם (רפואה וחיים פרק י"ב )

טיפ מס' 4

והוא לעורר אהבה באופן כללי ולמצוא חן בעני כולם עוף הנקרא דרור יש בקורקבן שלו ב' אבנים קטנים הא' אדומה והב' שחורה, הנוגע בבגד האדם עם האבן האדומה מעורר שנאה,והנוגע בבגד האדם עם השחורה מעורר אהבה.

טיפ מס' 5

קח שתן אדם משקל ד' גרעיני שעורה ותשקה ממנו למי שתרצה ולא תפריד ממנו כי אם המוות

טיפ מס' 6

אהבה בין איש לאשתו ובין אדם לחברו אפילו שהוא שונא אותו בדוק ומנוסה, לאחר שיצא המת מן הבית ב"מ תקח ב' או ג' גחלים בוערות מהאש שנעשה בשבילו לחמם המים לרחוץ אותו ואמור כך "כשם שהמת הזה יצא מן הבית ולא יחזור עוד למקומו,כך לא יוכל פלוני בן פלונית לעמוד כלל ועיקר עד שיאהב אותי אהבה עזה כאהבת דוד ויהונתן מעתה ועד עולם" כך יאמר שלוש פעמים, ואחר כך תעשה מן הגחלים דק דק כעפר ותשליך בין רגליו ולא יוכל לעמוד כלל ועיקר, עד שיאהב אותך, בדוק ומנוסה.

טיפ מס' 7

קח ביצי הנמלים וזכור שם האישה או האיש ושם האם ותשליך על הגחלים ואמור "כשם שהתחממו אלו הביצים, כך יתחמם ויישרף לב של פב"פ (פלוני בן פלונית ) טיפ מס' 8

קחי מעט מהחלוק שלח ומעט ממי שתרצי שיאהב אותך, וקחי עכביש חי ותשימי אותו בין שני הבדים וקחי מחט שנקנית לשמה ותדקרי אותה בין הבגדים ובין העכביש ותאמרי "כשם שאני דוקרת זה כך ידקר לב פב"פ עד שיעשה חפצי" ושימי אותה במקום מוצנע

טיפ מס' 9

קחי דג חי ותמיתהו בידיך ואח"כ בשלי אותו ותתני למי שאת רוצה אהבתו לאכול (רפואה וחיים מירושלים ד' ב')

טיפ מס' 10

קח מן האשה בזמן שהיא ישנה שערה אחת ומדוד אותה מתחילת הירך עד העקב, ובעודך מודד אמור "בשם ה' אני עושה ובמאמרו אני מודד ולשמו אני עושה מדידה זו עלייך פב"פ שלא תוכלי ללכת ברגלייך ולא תוכלי לעמוד במקומך אם לא תעשי רצוני פב"פ ואהיה בענייך אהוב מכל הבריות שיש בעולם, ואת פב"פ שת

 

81 / 100
האתר המורחב

התאמה של הזוגיות

67 / 100 Powered by Rank Math SEO האם אתם מתאימים? התאמת זוגיות לפי הקבלה מאת לאה שירה גד בתחום האהבה צריכה להיות מומחיות וידע

Read More »
עין החתול אבן העושר

תקשור העתיד

55 / 100 Powered by Rank Math SEO טיפול מהקבלה רוחניות ותקשור נכתב על ידי לאה שירה גד מהו טיפול קבלי? פונה אלי לקוחה שיש

Read More »
השאר תגובה

2 תגובות

 1. אשמח לדעת אם יש התאמה ביני לבין בעלי…
  אני יהודית בת שרה
  בעלי חיים יוסף בן יהודית
  התחתנו פעם שניה ויש לנו המון מריבות בזמן האחרון
  בעלי עזב תבית לפני כחודש
  והייתי רוצה לדעת אם יש משהו שאפשר לעשות בשביל שיחזור הבייתה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *