הגעתם לאתר של לאה שירה גד

75 / 100

טיפים מהקבלה להחזרת אהבה כישוף אהבה תקראו בעיון.http://lea-numerology.com/

בכל ראש חודש אלול תכתבו לעצמכם פתק לכבוד השנה החדשה
ותזמנו לעצמכם את כל הבקשות שלכם לקראת השנה החדשה בזוגיות,בעבודה מבחינה כלכלית מבחינה אישית
ואל תשכחו לבקש בשביל עצמכם מתנות וחופשה תכתבו את הדברים בזמן הווה כאילו שכבר השגתם את זה
ותפרטו את הרעיונות עד הפרטים הקטנים כמו צורה גודל סכומים בצעים רגשות טעמים ותחושות
שימו את הדף באיזה מקום מסתור טוב ותפתחו בחודש אלול הבא את המכתב ותבדקו מה השגתם במהלך השנה לעצמכם
תשאו את עצמכם מה הדבר איפשר לי להשיג ולהגשים את החלומות וקיבלתי את המתנות הללו.
* שמנקים את הבית נפטרים פיזית מהליכלוך הפיזי אבל כדי להפטר מהליכלוך האנרגטי כדאי לומר בלב  שכל הקושי בפרנסה
יעזוב את הבית וכל המריבות בין הילדים ייפסקו ותיכנס החברות והאהבה הביתה בחדר שינה של ההורים תבקשו שכל המתחים
בין בני הזוג יתחלפו באהבה בתיקשורת מכבדת בקבלת הדעות השונות וכל יתר בקשותיכם  פשוט תנקו בעזרת המילים שלכם בזמן הנקיון.
* מומלץ להניח במקום מרכזי בבית מפל מים זורמים שהתחלפות מחזוריות המים תסמל את מחזוריות האנרגייה.
טוב לאכול בבוקר חתיכת לחם עם מלח.

סגולה להצלחה בעסק      

1)     לקחת רצועה של קלף כשר ודיו מהודר2)     

לרשום על הקלף,מכ"בי יקו"ק דרחיל עינה בישא דישראל

 את הכתב יש לרשום רק באותיות דפוס  3)     לגלגל את הקלף ולהחביא במקום מוסתר בעסק

למצוא זווג                                             

 

א.     ישא אישה בימים של מלוי הלבנה דהיינו עד ט"ו לחודש.                                      

ב.     סגולה למציאת זווג,תקרא כל יום שירת הים בכוונה וירגיש כאילו                           

הוא עומד על הים ונקרע לו הים. וכן ילמד פרשת הנשיאים (בפרשת נשא).                 

 ויקרא תהילים פרקים: ל"ב, ל"ח, ע', קכ"ד. וכן יעשה מי שמתה אשתו עד שישא אחרת.

טוב לאכול בבוקר חתיכת לחם עם מלח.

\

סגולה להצלחה בעסק
. 1)     לקחת רצועה של קלף כשר ודיו מהודר2)
לרשום על הקלף,מכ"בי יקו"ק דרחיל עינה בישא דישראל

_______________
לחש להצלחה בעסקים
לעמוד ליד דלת העסק ולומר בקול 

כשם שזו הדלת פתוחה לרווחה כך יפתח מזלי ויפלו לידי כל אוייבי  ושונאי לענוד על הצוואר את אבן הקריסובריל אבן שמושכת כסף ומביאה לידי עושר 

סגולה לאהבה בין איש לאישתו

ד'- שתקבץ האישה  לתוך כוס קטון זיעת פניה בשעה שיושבת באבטיה חמה.

ותערב הזיעה ביין ותתן לבעלה לשתות, ויאהב אותה.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ה'- 

אם אין שלום בית ושונא

האיש את אישתו, סגולה לכתוב שמו ושמה בכתיבה תמה על

קלף חלק ועבה בשורה אחת, ותחת השורה הזאת יכתוב עוד

 שורה אחת כזה. "אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום".

ולהניח את הקלף בתוך משקה של הבעל, עד שימחה הכתב.

והבעל לא ידע כלל מזה. והאישה תתן לבעלה לשתות המשקה

הזה, ותעבור השנאה מליבו. ומומלץ לעשות זאת בערב שבת,

ביין שהוכן לקידוש ליל שבת.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ו'-
אם הבעל נעשה שונא את אשתו,

ואינו רוצה לדור עימה, סגולה שתיקח האישה י"ט פלפלין שלמים,

ומעט סיד חי ומעט מלח, ותשים כל זה על כיסוי קדרה של חרס.אח"כ תשפוך על כל זה ספירט של יין שרף, ותעמיד

הכיסוי  על התנור ותדליק זאת ותאמר: "כשם שזאת בוער, כן תבער אלי לב בעלי פב"פ עד שיבוא אצלי ויעשה רצוני". 

לחש לאהבת האישה את בעלה –
 הבעל שאשתו מורדת בו

ואינה אוהבת אותו, יקח מעט שערותיה ומעט מלח ומעט

כסף ויצרור כל זה בתוך סמרטוט. ויניח גחלי אש בתוך כיסוי

של חרס וישים את הצרור על הגחלים. וכאשר יתחיל להישרף יגיד כך:
"כשם שזה הכסף מתהפך על הגחלים, כך יתהפך

לב אשתי באהבה עזה אחר בעלה, ולא תנוח ולא תשקוט

 ולא תישן ולא תאכל ולא תשתה, עד שתאהב אותי אהבה עזה,

אהבה אמיתית, אהבה תמידית. אמן סלה". 

לחש לאהבת הבעל את אשתו
הבעל שמרד באשתו והוא שונא אותה בליבו. תיקח מלא כף יד מלח כתוש, ומעט סיד חי כתוש לחתיכות קטנות, ו- 19 פלפלים שחורים, ומעט כסף חי,
ותניח כל זה בתוך כיסוי של חרס. אח"כ תשפוך על זה מעט ספירט של יין שרף, שיספג בכל. ותעמיד את הכיסוי בתוך תנור אש ביום ה' בבוקר,
כאשר אנשי הבית עוד ישנים. וכאשר תתחיל הכיסוי להשרף, תאמר לחש לאהבת הבעל את האישה. "כשם שזה הכסף מתהפך על הגחלים, כך
יתהפך לב בעלי באהבה עזה אחר אשתו, ולא ינוח ולא ישקוט ולא ישן ולא יאכל ולא ישתה, עד שיאהב אותי אהבה עזה, אהבה אמיתית,
אהבה תמידית. אמן סלה"

 סגולה לעורר אהבה בין בני זוג ולגרום למציאת חן בעיני בן/בת הזוג, ייקחו כוס מים או משקה אחר, ויקראו עליו 7 פעמים את הפסוק "לֵךְ אֱמֹר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם אָהֳלֵיכֶם"
, ובכל פעם שאומר פסוק זה יכוין בשם הקדוש היוצא מראשי תיבות הפסוק הנ"ל שהוא  "לֵאֱלָ שׁלָלְ". ואחר כך ישתו שניהם, ויועיל בעזרת ה'.
 

לדעת האר"י הקדוש, אמירת פיטום הקטורת מועילה ביותר במוצאי שבת, והוא סימן הצלחה והרווחה וסימן עושר (סדר היום). טוב לומר פיטום הקטורת
כשבאים הביתה במוצאי שבת שהוא מבטל השפעת החיצוניים (סדור קול יעקב לרבי יעקב קופל).

* סגולה נפלאה לפרנסה המובאת בספר "סגולות ישראל", בכל יום בבוקר ובערב לומר עשר פעמים את הפסוק "מאשר שמנה לחמו" (בראשית, מט', כ').

* ר' חיים ויטאל זצוק"ל, בספרו ליקוטי תורה בפרשת ואתחנן, מלמד על סודם המופלא של קריאת פרקי שירה, ככתוב "סוד פרקי שירה רם ונישא לאמרו בכל יום,
דע כי כל הנבראים בעולם יש להם שר למעלה להמשיך עליהם שפע והיא על ידי אמירת השירים למטה. ועל ידי השירה משפיע חיותו".

">סגולה להסרת העצבות היא אכילת תמרים.

 ואינו רוצה לדור עימה, סגולה שתיקח האישה י"ט פלפלין שלמים,

 ומעט סיד חי ומעט מלח, ותשים כל זה על כיסוי קדרה של חרס.

אח"כ תשפוך על כל זה ספירט של יין שרף, ותעמיד הכיסוי

 על התנור ותדליק זאת ותאמר:
"כשם שזאת בוער, כן תבער אלי לב בעלי פב"פ עד שיבוא אצלי ויעשה רצוני".

לחש לאהבת האישה את בעלה – הבעל שאשתו מורדת בו

 ואינה אוהבת אותו, יקח מעט שערותיה ומעט מלח ומעט

כסף ויצרור כל זה בתוך סמרטוט. ויניח גחלי אש בתוך כיסוי

של חרס וישים את הצרור על הגחלים. וכאשר יתחיל להישרף יגיד כך:
"כשם שזה הכסף מתהפך על הגחלים, כך יתהפך

לב אשתי באהבה עזה אחר בעלה, ולא תנוח ולא תשקוט

ולא תישן ולא תאכל ולא תשתה, עד שתאהב אותי אהבה עזה,

אהבה אמיתית, אהבה תמידית. אמן סלה".

לחש לאהבת הבעל את אשתו
הבעל שמרד באשתו והוא שונא אותה בליבו. תיקח מלא כף יד מלח כתוש, ומעט סיד חי כתוש לחתיכות קטנות, ו- 19 פלפלים שחורים, ומעט כסף חי,
ותניח כל זה בתוך כיסוי של חרס. אח"כ תשפוך על זה מעט ספירט של יין שרף, שיספג בכל. ותעמיד את הכיסוי בתוך תנור אש ביום ה' בבוקר, כאשר
אנשי הבית עוד ישנים. וכאשר תתחיל הכיסוי להשרף, תאמר לחש לאהבת הבעל את האישה. "כשם שזה הכסף מתהפך על הגחלים, כך יתהפך
לב בעלי באהבה עזה אחר אשתו, ולא ינוח ולא ישקוט ולא ישן ולא יאכל ולא ישתה, עד שיאהב אותי אהבה עזה, אהבה אמיתית, אהבה תמידית. אמן סלה"

 

 סגולה לעורר אהבה בין בני זוג ולגרום למציאת חן בעיני בן/בת הזוג, ייקחו כוס מים או משקה אחר, ויקראו עליו 7 פעמים את הפסוק "לֵךְ אֱמֹר לָהֶם
שׁוּבוּ לָכֶם אָהֳלֵיכֶם", ובכל פעם שאומר פסוק זה יכוין בשם הקדוש היוצא מראשי תיבות הפסוק הנ"ל שהוא  "לֵאֱלָ שׁלָלְ". ואחר כך ישתו שניהם, ויועיל בעזרת ה'.
 

לדעת האר"י הקדוש, אמירת פיטום הקטורת מועילה ביותר במוצאי שבת, והוא סימן הצלחה והרווחה וסימן עושר (סדר היום). טוב לומר פיטום הקטורת
כשבאים הביתה במוצאי שבת שהוא מבטל השפעת החיצוניים (סדור קול יעקב לרבי יעקב קופל).

* סגולה נפלאה לפרנסה המובאת בספר "סגולות ישראל", בכל יום בבוקר ובערב לומר עשר פעמים את הפסוק "מאשר שמנה לחמו" (בראשית, מט', כ').

* ר' חיים ויטאל זצוק"ל, בספרו ליקוטי תורה בפרשת ואתחנן, מלמד על סודם המופלא של קריאת פרקי שירה, ככתוב "סוד פרקי שירה רם ונישא לאמרו
בכל יום, דע כי כל הנבראים בעולם יש להם שר למעלה להמשיך עליהם שפע והיא על ידי אמירת השירים למטה. ועל ידי השירה משפיע חיותו".

<s">סגולה להסרת העצבות היא אכילת תמרים. cript>

 

 

פעולות אילו כוחן יפה לבני זוג נשואים אך אם אישה רוצה להחזיר אהבה אבודה העשייה על אחריות המבצעים בלבד.

75 / 100