הגעתם לאתר של לאה שירה גד

פתיחת תקשור
70 / 100

המלאכים שמות ותפקידים

צריך להיזהר לומר את שם המלאך .אפשר לומר בקיצור.

מיכאל הוא אחד מארבעת המלאכים (מיכאל, גבריאל, אוריאל ורפאל) העומדים לפני כיסא הכבוד ותפקידם להשגיח ולשמור על ארבע כנפות הארץ.

בתנ"ך עצמו אין בדרך כלל אזכור מפורש של שמות המלאכים. אולם מיכאל מוזכר שלוש פעמים בסוף ספר דניאל:

וְשַׂר מַלְכוּת פָּרַס עֹמֵד לְנֶגְדִּי עֶשְׂרִים וְאֶחָד יוֹם, וְהִנֵּה מִיכָאֵל אַחַד הַשָּׂרִים הָרִאשֹׁנִים בָּא לְעָזְרֵנִי, וַאֲנִי נוֹתַרְתִּי שָׁם אֵצֶל מַלְכֵי פָרָס

המלאכים מתחלקים בכללות לשלושה סוגים:

שרפים

שרפים הוא שמם של המלאכים העומדים בעולם הבריאה בו שורה ספירת הבינה של עולם האצילות, כמאמר "אמא עילאה מקננת בתלת ספירן בכורסיא". עבודתם של השרפים היא בהבנה שכלית של האלוקות ועליהם נאמר "עומדים ממעל לו", שעומדים הם מעל בחינת הכסא.

השרפים הם בריה בפני עצמה בציור קומה שלם ושורשם מבחינת הקו. כמו כן הם בבחינת מקבלים.

חיות הקודש

חיות הקודש הוא שמם של המלאכים העומדים בעולם היצירה ועבודתם בבחינת אהבה ויראה טבעיים שלא באה כתוצאה של ההתבוננות. חיות הקודש, יחד עם האופנים נושאים את הכיסא.

אופנים

אופנים הוא שמם של המלאכים העומדים בעולם העשיה ועבודתם היא בבחינת הודאה (ביטול) מרחוק בלבד, שאין מרגישים הם את מקורם.

אופנים הם בבחינת משפיעים, שמשפיעים את ההשפעות למטה. ולכן אומרים הם "ברוך כבוד ה' ממקומו", שענינו המשכת האלוקות למטה.

הראשונים מנו את סוגי המלאכים השונים, וסדרו אותם לפי מדרגתם וחשיבותם, אם כי ישנן דעות שונות בנושא. הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פ"ב) מנה עשר מדרגות במלאכים, לפי הסדר הבא, מהגדול לקטן: 1. חיות. 2. אופנים. 3. אראלים. 4. חשמלים. 5. שרפים. 6. מלאכים. 7. אלוהים. 8. בני אלוהים. 9. כרובים. 10. אישים.

איך נראים מלאכים? מהתיאורים בתנ"ך נראה שמלאכי ה' יכולים ללבוש דמויות שונות, בהתאם לשליחותם.

בדרך כלל הם מופיעים בדמות אדם, שאינה מסגירה את טבעם האמיתי.

כך עם המלאכים שביקרו את אברהם ולאחר מכן את לוט, המלאך שנאבק עם יעקב, והמלאכים שנגלו לגדעון ולמנוח. לעתים הם מופיעים בדמות אש, כמו המלאך שנגלה למשה בסנה, ועמוד האש שהלך לפני בני ישראל בצאתם ממצרים, או רכב האש וסוסי האש שהגנו על אלישע.

לעתים הם נושאים חרב, כמו המלאך שנגלה לבלעם, והמלאך שהיכה בעם בימי דוד.

לסוגים אחרים של מלאכים, יש צורות שונות: הכרובים, השומרים על פתח גן העדן ועל ארון הברית, מתוארים כבעלי כנפיים, אך צורתם הכללית אינה ידועה. יחזקאל תיאר בפירוט רב את החיות הנושאות את מרכבת ה', שלכל אחת מהן ארבעה ראשים שונים, ארבע כנפיים, וגוף מלא עיניים, ומאוחר יותר זיהה אותן ככרובים. נראה שצורתם היתה שונה משל הכרובים במקדש, שיחזקאל הכיר ללא ספק, שכן אילו היתה זהה, היה מכיר אותם מיד ככאלה.

לשרפים המופיעים בחזון ישעיהו יש שש כנפיים, שבשתיים מתוכן הם מכסים את פניהם, בשתיים את רגליהם, ובשתיים מעופפים. גם דמותם הכללית אינה ידועה, ויש משערים שהיא דומה לנחש מעופף בעל ידיים ורגליים. כמו כן ישנם האופנים, שדמותם כגלגל עשוי בתוך גלגל, והם מלאים עיניים, אם כי מהתיאור ביחזקאל לא ברור אם הם יצורים חיים או מעין כלי רכב.

לגבי שאר סוגי המלאכים, אין בתנ"ך תיאור של דמותם. הדימוי הנפוץ כל כך של מלאך כאדם בעל זוג כנפיים, מופיע בתנ"ך רק בחזון זכריה, הרואה בחלומו שתי נשים בעלות כנפיים ככנפי החסידה. אבל יתכן שזו גם היתה דמותם של הכרובים והשרפים

מהם תפקידיהם של המלאכים? מלאכי ה' משמשים כאמור כשליחים, ותפקידם בדרך כלל להעביר מסר לאדם מסוים, כמו המלאכים שנשלחו לאברהם, להגר, ליעקב, לבלעם, לגדעון ולמנוח.

לעתים הם נשלחים לבצע עונש אלוהי, להרוג ולהשחית, כמו המלאכים שהפכו את סדום ועמורה, המלאך המשחית שהיכה את העם במגיפה בימי דוד, והמלאך שהשמיד את צבא סנחריב מלך אשור במצור על ירושלים.

לעתים הם מגינים על הצדיקים, כמו אלישע הנביא, וכמתואר בתהלים ובמקומות אחרים. אצל הנביאים המאוחרים מגלות בבל, יחזקאל, זכריה ודניאל, מתחילים להופיע המלאכים בחזון הנבואה או בחלום, בו הם מוסרים לנביא מידע ומבארים לו דברים סתומים (דעת הרמב"ם, לפיה כל מקום בו מופיע מלאך, הוא חזון נבואי ולא בהקיץ – קשה להולמה, וכבר הקשו עליו רבים).

לגבי סוגים שונים של מלאכים, ידוע שהכרובים הם השומרים על גן העדן,

השרפים סובבים את כסא ה' ומזמרים את קדושתו,

והחיות והאופנים מהווים את מרכבת ה'.

כמו כן מוזכר שר צבא ה' שהתגלה ליהושע ביריחו. בספר דניאל מתוארים לראשונה מלאכים בתור שרי האומות, כמו שר יוון ושר פרס. בספר איוב מופיע מלאך יוצא דופן, הלוא הוא השטן, שדורש התייחסות נפרדת.

נכתב על ידי משה ראט

70 / 100