הגעתם לאתר של לאה שירה גד

פתיחת תקשור
54 / 100

נומרולוגיה קבלית

בדיקות לפי אותיות פירוש מהקבלה לפי הקבלה אפשר לבדוק דרך האותיות הכל

 לבדוק עם ישנה אהבה?בדיקת זוגיות והתאמה האם ישנה אהבה או בעיות שלא ניתן לגשר,פירוש השמות בדיקה והצעה לתיקון המצב.זמנים לכל מצב מתי הוא חוזר? מתי אתחתן וכו'חכמת הקבלה טוענת כי המספר הוא התחלת הכול ובכוחו אף לחשוף מציאות רוחנית עמוקה יותר מאשר זו הגשמית. לשיטתה של הקבלה לכל מספר ואות מכנה משותף הכרחי ולכל אות יש גימטרייה שמסמלת כוח רוחני. כלומר, בשם האדם לא טמון רק כוח האותיות אלא גם הערך המספרי של האותיות. דוגמה קצרה: האות ו', שהיא 6 בגימטרייה. 6 מסמלת את מימד החומר- מעלה, מטה, קדימה, אחורה, ימין ושמאל. מכאן שהחומר מוגבל ואינו יכול להתפתח ולשנות את צורתו לממד נוסף. לפיכך, עפ"י הקבלה המספר שש מייצג את החומר.

הנומרולוגיההקבלית, ייעודו וגורלו של כל אדם ניתנים לידיעה על ידי ניתוח מספרים השזורים בשמו של האדם, תאריך הלידה שלו ושם אימו. לכל מספר תדרי אנרגיה שונים המאפשרים לעצב את "מפת החיים" של האדם. הנומרולוגיה הקבלית מסייעת לאדם למצוא תשובות הנוגעות לתחומים חשובים בחייו, זוגיות, עבודה, משפחה.

מקור הכלים לניתוח וחשיבה הוא בקבלה ובמקורות יהודיים.

הנומרולוגיה הקבלית מכוונת את האדם לייעוד שלו בחיים ומאפשרת לו לנצל את יכולותיו ולממש את עצמו

לאה שירה גד | 052-2849794

מומלץ להתקשר!

54 / 100