הגעתם לאתר של לאה שירה גד

פתיחת תקשור

 תפילות לאריכות חיים  

 האריך את ימי

ריבונו של עולם

רחם עלי למען שמך, ועזרני והושיעני שאזכה להאריך את ימי בקדושה ובטהרה גדולה,
תזכני לחוז במדתו של אברהם אבינו איש החסד, שאזכה להיות ותרן/ית בממוני,
ולעשות טוב וחסד באמת, עם כל מי שצריכין להטיב עמהם ולגמול להם חסד כפי רצונך הטוב,
ותצילני מקפידות וקימוץ שהם מבלבלין את הדעת, ולא אהיה קפדן/ית וקמצן/ית כלל,
רק אזכה להיות איש/ה טוב/ה, איש/ה חסד, ותרן/ית בממוני, כרצונך הטוב,
ואזכה להאריך את ימי בקדושה גדולה, להגות ולחשוב בתורתך בכל עת ובכל שעה,
מלא רחמים רחם עלי שאזכה להתחזק לחשוב ולהגות בתורתך הקדושה
במחשבה חזקה ונכונה, ותצווה לפתוח לי שערי חכמה והשכל, ואזכה להתקרב אליך
באמת ויהיה כל יום ויום מימי חיי ארוך באמת בקדושה ובטהרה  גדולה,
על ידי החדושין האמתיים שתחנני בכל יום ויום מהטוב הגנוז שבאותו היום
עד שאזכה לאריכות ימים ושנים באמת, לחיות חיים ארוכים, חיים טובים,חיים אמיתיים,
בקדושה ובטהרה גדולה, ויקויים בי מקרא שכתוב
"אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך,
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום,
עץ החיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, יהיו לרצון אמרי פי
והגיון לפניך ה` צורי וגואלי", אמן,
צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות
את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
-הרב קוק

       


עוד תפילה לאריכות חיים

 בכל יום יאמר פסוקים אלו עד מאה ועשרים,
עץ החיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר: דרכיה דרכי נועם,
וכל נתיבותיה שלום: מגדל עוז שם ה`
בו ירוץ צדיק ונשגב:
 ויאמר תפילה זו מהרב החיד"א זיע"א:
יהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתמלא רחמים עלינו
ועשה למען אבותינו הקדושים אברהם איש החסד, יצחק נאזר בגבורה,
יעקב כליל התפארת, ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ובצל כנפך תסתירנו,
ונהיה בריאים בכל אברינו וגידנו,
ותשמרנו מכל צרה ומכל פחד ןמכל חולי, ותצילנו מכל מיני כישוף ומבילבול הדעת,
ואל ידוה ליבנו ואל יחשכו ענינו ונהיה מיושבים בדעתנו, ותן בנו כח ובריאות
לעבודתך ולראתך, ותאריך ימינו בטוב
ושנותינו בנעימים, ובכל אשר נפנה נשכיל ובכל אשר נעשה נצליח, אמן כן יהי רצון:
יהי חסדך ה` עלינו כאשר יחלנו לך: הראנו ה` חסדך, וישעך תתן לנו:
ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך אשירה לה`, כי גמל עלי:
הינה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עזי וזימרת יה ה` ויהי לי
               לישוע:

ציטוטים של הרב קוק מתוך ספר "אורות הקודש"

מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות, אי אפשר לו להיסגר
בתלמודו השטחי לבד, כי שלהבת הנשמה עולה היא מאליה ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה.
– הרב קוק
    

 

"
כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית,
ואינו זקוק לשום אבק של חנופה.
הרב קוק
"
"
יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל, אהבת היושר בחיים, אהבת היופי ברגש, אהבת הטוב במעשה.
ובכל הערכים כולם, כל אדם בונה לו אמת, יושר, יופי וטוב בפני עצמו-כפי מידתו.
הרב קוק
"
"
עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
הרב קוק
    
"
שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם.
הרב קוק
   
  
"
כשהנשמה מאירה – גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים.
הרב קוק
"
המחשבה על אושר הבא מחוץ לאדם מביאה לעצבות ואילו ההכרה
בערך הרצון והחופש שבהתעלותו, מביאה שמחה רבה.
– הרב קוק 
הכשרונות שבעלי החיים גדולים בהם מבני האדם נובעים מהיותם
שברים של נשמה עליונה שהתחלקה לסעיפים רבים.
הרב קוק
      
"
ככל שהעולם מתפתח שואף הוא לחזור לטבעיותו המקורית.
הרב קוק
  
"
אם נשכח את גדולתנו, אנו שוכחים את עצמנו.
הרב קוק
  
"
הדמיון מכיר לאדם את מה שמחוץ לו והשכל, את מה שרכש בפנימיותו.
הרב קוק